WESPRZYJ NAS - Przeka┐ darowiznŕ


>>Powr´┐Żt<<

Konstal 105Na+105NaD

Dodane przez BATI1972 dnia 2013-02-04 18:37:02

Nowy repaint Piotra modelu Konstala 105Na + 105NaD dostŕpny jest w dziale "Tramwaje - repainty". Tramwaj ma przerobione wnŕtrze na wspó│czesne, nowy pantograf i dodatkow▒ kamerŕ zewnŕtrzn▒.

 


Szukasz czego´┐Ż?

U´┐Żyj poni´┐Ższej wyszukiwarki w celu przeszukania strony:

Wci´┐Ż´┐Ż nie mo´┐Żesz czego´┐Ż znale´┐Ż´┐Ż? Umie´┐Ż´┐Ż komentarz lub u´┐Żyj formularza kontaktowego, postaramy si´┐Ż pom´┐Żc!

Odwied´┐Ż zaprzyja´┐Żnione serwisy!

Kilka rekomendowanych serwis´┐Żw...